tải ảnh thumbnail youtube(Thumbnail Youtube Donwload)

Thông tin

1. Một số video không có ảnh thu nhỏ HD (720p) và HQ (640p)

2. Chỉ cần nhấp vào nút tải xuống để tải ảnh thu nhỏ của bạn

3. Ngoài ảnh thu nhỏ HD, HQ, SD và MQ, còn có 'Ảnh bắt đầu', 'Ảnh giữa' và 'Ảnh kết thúc' có sẵn. (565X424)

HD(1280X720)

HQ(640X480)

SD(480X360)

MQ(320X180)

Ảnh bắt đầu(565X424)

Ảnh giữa(565X424)

Ảnh kết thúc(565X424)

Ảnh thu nhỏ gần đây

https://i1.ytimg.com/vi/amgMeoZqrxc/default.jpg

https://i1.ytimg.com/vi/ctkgF3fUl7M/default.jpg

https://i1.ytimg.com/vi/Pe2bTr3hux0/default.jpg

https://i1.ytimg.com/vi/jSd5gQ0MUjo/default.jpg

https://i1.ytimg.com/vi/7sN1Cm1eo6w/default.jpg